AI'nın gelişmiş online kampanyaları için kişiselleştirilmiş CTA'ları optimize etmesinin 7 yolu

2023-08-04T15:10:56+02:00

Dijital ortam geliştikçe şirketler, hedef pazarlarına ulaşmak ve online kampanyalarını optimize etmek için yenilikçi ve etkili yollar bulmaya çalışıyor. Bu çabanın merkezinde, kullanıcıları bir ürün satın alma, bir haber bültenine kaydolma veya bir uygulama indirme gibi belirli bir eylemde bulunmaya teşvik etmek için tasarlanmış güçlü bir araç olan harekete geçirici mesaj (CTA) yer alır. Tüketicileri günlük olarak bombardımana tutan pazarlama mesajlarının çoğalmasının ortasında, CTA'ları kişiselleştirmek, kullanıcı katılımını ve dönüşümünü artırmak için güçlü bir strateji olarak ortaya çıktı. Yapay zeka (AI), kişiselleştirilmiş CTA'ları optimize etmede ve böylece online kampanyalarının gücünü artırmada çok önemli bir rol oynar. AI kullanımı yalnızca pazarlama kampanyalarını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekteki stratejileri şekillendirmek için titiz bilgiler sağlar.

KİŞİYE ÖZEL CTAS ONLINE KAMPANYALARINI NASIL ETKİLİYOR

CTA'lar - kullanıcıları abone olma, kaydolma veya satın alma gibi işlemleri yapmaya teşvik eden komutlar - herhangi bir online kampanyasının önemli bir parçasıdır. Ancak, standart bir CTA (“Şimdi kaydolun!”) tüm kullanıcılar arasında aynı şekilde yankılanmayabilir. Kullanıcının davranışına, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen kişiselleştirilmiş CTA'ları girin. Bir kullanıcı, tercihlerini yansıtan bir CTA gördüğünde, onunla etkileşim kurma olasılığı daha yüksektir, bu da daha yüksek dönüşüm oranlarına ve iyileştirilmiş kampanya performansına yol açar.

tarafından yapılan bir anketten Merkez Noktası kişiselleştirilmiş CTA'lar 202%'nin genel CTA'lardan daha iyi performans gösterdiğini buldu ve bunların kullanıcı katılımını ve dönüşümleri artırmadaki etkinliğini vurguladı. Bunlar bir online kampanyasının başarısını değerlendirmek için kritik parametrelerdir. Ancak her kullanıcı için kişiselleştirilmiş CTA'lar oluşturmak emek yoğun ve zaman alıcı olabilir. Bu kadar detay seviyesi kişiselleştirme Süreci verimli ve uygulanabilir hale getirerek kolaylaştırma ve otomatikleştirme ihtiyacını gerektirir. İşte tam bu noktada yapay zeka devreye giriyor.

AI, VERIMPROVED ONLINE KAMPANYALARI İÇİN KİŞİYE ÖZEL CTA'LARI NASIL OPTİMİZE EDER?

Kişiselleştirilmiş CTA'ların online kampanyalarını iyileştirmede etkili olduğu kanıtlanmış olsa da, AI etkilerini daha da artırabilir. Yapay zeka, büyük veri kümelerini analiz etme ve kalıpları çizme becerisiyle, bireysel kullanıcıları hedeflemek için etkili bir şekilde kişiselleştirilmiş CTA'lar oluşturabilir. Bu, online kampanyalarının etkinliğini önemli ölçüde artırabilir. İşte yapay zekanın bu çabada yardımcı olabileceği yedi yol:

Veriye dayalı segmentasyon

Veriye dayalı segmentasyon, şirketlerin hedef kitlelerini demografik özellikler, davranışlar ve ilgi alanları gibi belirli kriterlere göre gruplandırmasına olanak tanır. AI kullanılarak segmentasyon, her segment için son derece kişiselleştirilmiş CTA'lara yol açan ayrıntılı bir düzeyde yapılabilir. Bu, online kampanyalarının etkinliğini önemli ölçüde artırır. AI, karmaşık veri katmanlarını derinlemesine inceleyebilir ve şirketlerin hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Doğru segmentasyonu kolaylaştırarak, insan gözünün gözden kaçırabileceği kalıpları ve korelasyonları belirleyebilir. Ayrıca yapay zeka, kullanıcı davranışına uyum sağlayabilir ve bunlardan öğrenebilir ve segmentasyon parametrelerini gerçek zamanlı olarak ayarlayabilir. Bu dinamik segmentasyon, bireysel kullanıcılarda yankı uyandıran ve daha iyi katılım ve dönüşüm oranları sağlayan CTA'lar oluşturmayı mümkün kılar.

Ayrıca yapay zeka destekli segmentasyon, gelecekteki kullanıcı davranışını tahmin etmek için makine öğrenimi algoritmalarını kullanır. Bu öngörü yeteneği, pazarlama stratejilerine, tahmin edilen segment tercihlerine ve davranışına dayalı olarak CTA'ların oluşturulabileceği fütürist bir avantaj ekler. AI ayrıca, kullanıcıları geleneksel segmentasyonun gözden kaçırabileceği daha spesifik ve incelikli kriterlere göre gruplandırarak mikro segmentasyonu kolaylaştırabilir. Bu ayırt edici segmentler, online kampanyalarının etkisini artıran, son derece kişiselleştirilmiş ve hedefli CTA'ları garanti eder.

Dinamik Kişiselleştirme

Dinamik kişiselleştirme, AI'nın CTA'ları kullanıcı davranışına ve bağlama dayalı olarak gerçek zamanlı olarak ayarlama yeteneğini ifade eder. AI, bir kullanıcının online davranışını, tercihlerini ve markayla etkileşimini analiz ederek, olumlu bir yanıt alma olasılığı daha yüksek olan kişiselleştirilmiş bir CTA oluşturabilir. Yapay zeka destekli kişiselleştirme araçları, kullanıcı davranışını tahmin etmek ve CTA'yı buna göre ayarlamak için çok büyük miktarda veriyi analiz edebilir. Örneğin, düzenli olarak spor giyim satın alan bir kullanıcının yeni bir spor ürününün lansmanıyla ilgili bir CTA'sı olabilir. Bu kişiselleştirme seviyesi, kullanıcının anlaşıldığını ve değer verildiğini hissetmesini sağlayarak daha fazla katılıma ve istenen eylemi gerçekleştirme olasılığının artmasına yol açar.

Dinamik kişiselleştirme ayrıca kullanıcının konumu, cihazı, etkileşim süresi ve sitede ne yaptığı gibi bağlamını da dikkate alır. Örneğin, bir mobil cihazda gezinen bir kullanıcı, kendisini mobil uygulamayı indirmeye teşvik eden bir CTA alabilirken, gece geç saatlerde gezinen bir kullanıcı gecelik indirim sunan bir CTA alabilir. Bu bağlama dayalı kişiselleştirme, CTA'yı kullanıcı için daha ilgili ve ilgi çekici hale getirir.

Davranış tetikleyicileri

Davranışsal tetikleyiciler, yapay zekayı kullanıcı davranışına dayalı olarak bir CTA'yı değiştirmeye veya ayarlamaya sevk eden eylemler veya olaylardır. Davranışsal tetikleyiciler, bir kullanıcının alışveriş sepetini terk etmesi, belirli bir sayfada önemli miktarda zaman geçirmesi veya belirli bir ürün kategorisini tekrar tekrar ziyaret etmesi gibi eylemlerdir. Şirketler yapay zekayı kullanarak bu tetikleyicileri belirleyebilir ve CTA'yı kullanıcıların davranışlarına göre ayarlayabilir. Örneğin, alışveriş sepetini terk eden bir kullanıcı, muhtemelen işlemi hızlandırmak için küçük bir indirimle birlikte satın alma işlemini tamamlamasını hatırlatan bir CTA alabilir. AI ayrıca geçmiş kullanıcı davranışına dayalı olarak potansiyel tetikleyicileri tahmin edebilir ve CTA'yı önceden ayarlayabilir. CTA kişiselleştirmeye yönelik bu proaktif yaklaşım, kullanıcı yanıtlarını ve dönüşüm oranlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Davranışsal tetikleyiciler, etkili bir şekilde kullanıldıklarında, kullanıcıları markaya geri çeken ve etkileşimi sürdüren CTA'lar oluşturabilir. Müşteri ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını kişisel olarak anladığını gösterme fırsatı sunarlar. Örneğin, belirli bir ürün kategorisini sık sık ziyaret eden bir kullanıcı, o kategorideki yeni bir ürün hakkında CTA alabilir. Davranışsal tetikleyicilere dayalı bu kişiselleştirilmiş CTA, marka ile kullanıcı arasında bir bağlantı oluşturarak dönüşüm şansını artırır.

Tahmine dayalı analitik

Tahmine dayalı analitik, bir kullanıcının gelecekteki davranışını tahmin etmek için tahmine dayalı modelleme tekniklerini kullanan bir yapay zeka biçimidir. Bir kullanıcının eylemlerini ve tercihlerini öngörme yeteneği, son derece kişiselleştirilmiş CTA'lar oluşturmak için değerli bilgiler sağlayabilir. Tahmine dayalı analitik, bir kullanıcının bir markayla etkileşimlerine ilişkin geçmiş ve güncel verileri analiz ederek çalışır. AI, bu veri kümelerini makine öğrenimi algoritmaları aracılığıyla değerlendirerek, bir kullanıcının olası gelecekteki eylemlerini tahmin edebilir. Bu içgörüler daha sonra kullanıcıda yankı uyandırma olasılığı en yüksek CTA'ları uyarlamak için kullanılabilir.

Örneğin AI, bir kullanıcının göz atma geçmişine ve geçmiş satın alma işlemlerine dayanarak belirli bir ürünü satın alma olasılığının yüksek olduğunu tahmin ederse, marka o ürünü tanıtmak için bir CTA oluşturabilir. Benzer şekilde, AI bir kullanıcının ayrılma ihtimalinden şüphelenirse marka, indirim veya özel bir teklif sunmak gibi onları kalmaya teşvik eden bir CTA oluşturabilir. Tahmine dayalı analitik, şirketlerin yalnızca kişiselleştirilmiş değil, aynı zamanda proaktif olan CTA'lar oluşturmasına olanak tanır. Şirketler, bir kullanıcının ihtiyaçlarını ve isteklerini tahmin ederek, kullanıcının son derece alakalı ve ilgi çekici bulduğu CTA'lar oluşturabilir. Bu, online kampanyalarının etkinliğini önemli ölçüde artırabilir.

Doğal dil işleme

Doğal Dil İşleme (NLP), bilgisayarların insan dilini anlamasını, yorumlamasını ve üretmesini sağlayan bir AI alanıdır. Bu yetenek, CTA'ları kullanıcının diline, stiline ve etkileşim tonuna göre kişiselleştirmek için kullanılabilir. NLP, bir kullanıcının e-posta yazışmaları, sosyal medya yorumları ve müşteri hizmetleri sohbetleri gibi markayla etkileşimlerinin metinsel verilerini analiz edebilir. Daha sonra CTA'yı kişiselleştirmek için kullanılabilecek kullanıcının dilini, tercihlerini, ruh halini ve duyarlılığını anlayabilir.

Örneğin, AI bir kullanıcının resmi bir dil stilini tercih ettiğini tespit ederse, CTA kullanıcının tercihlerine uyacak şekilde resmileştirilebilir. Benzer şekilde AI, kullanıcının etkileşimlerinden olumlu bir duygu tespit ederse, CTA bu olumluluğu kullanıcıyı istenen eylemi yapmaya teşvik etmek için kullanabilir. NLP ayrıca yapay zekanın CTA'ların etkinliğini önemli ölçüde artırabilen kişiselleştirilmiş, insan benzeri mesajlar üretmesini sağlar. Şirketler, kullanıcının dilini ve duyarlılığını yansıtan CTA'lar oluşturarak bağlantı ve güveni geliştirerek daha yüksek etkileşim ve dönüşüm oranları sağlayan kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturabilir.

A/B testi

Bölünmüş test olarak da bilinen A/B testi, hangisinin daha iyi performans gösterdiğini görmek için bir web sayfasının veya uygulamanın iki sürümünü karşılaştıran bir yöntemdir. Her şey, bir öğenin iki sürümünü (A ve B) karşılaştırmak ve hangi sürümün daha etkili olduğunu belirlemek için canlı trafiği kullanmakla ilgilidir. AI yapabilir A/B testi kişiselleştirilmiş CTA'ların performansını iyileştirmek için otomatikleştirin ve optimize edin. AI, bir CTA'nın birden çok çeşidini aynı anda ve gerçek zamanlı olarak test edebilir, hangi sürümün kullanıcılarda en iyi yankı uyandırdığını belirleyebilir ve kazanan sürümü otomatik olarak dağıtabilir. Bu, manuel müdahaleyi azaltır ve test sürecini hızlandırarak CTA'nın daha hızlı optimizasyonuna yol açar.

Ayrıca yapay zeka, A/B testinin sonuçlarını ayrıntılı bir düzeyde ayrıştırabilir ve CTA'nın performansını hangi faktörlerin etkilediğine dair içgörü sağlayabilir. Aksi takdirde gözden kaçabilecek kalıpları veya korelasyonları belirleyebilir. Bu içgörüler daha sonra gelecekteki CTA'ları ve genel online kampanya performansını iyileştirmek için kullanılabilir. AI aracılığıyla otomatik A/B testi de sürekli optimizasyon sağlar. AI algoritmaları, her testten bir şeyler öğrenir ve gelecekteki sonuçları iyileştirmek için test parametrelerini sürekli olarak iyileştirir. Bu öğrenme ve uyum sağlama yeteneği, kişiselleştirilmiş CTA'ların hassasiyetini ve etkinliğini artırarak online kampanyalarının başarı oranını artırır.

sohbet robotları

Yapay zeka tarafından desteklenen sohbet robotları, insan konuşmalarını simüle edebilir ve kullanıcılarla iletişim kurabilir. Dijitalde çok önemli bir araç haline geldiler pazarlama doğrudan, otomatik müşteri hizmetleri ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sağlıyoruz. Sohbet robotları, kullanıcının onlarla etkileşimine dayalı olarak kişiselleştirilmiş CTA'lar sunacak şekilde programlanabilir. Konuşma sırasında kullanıcının sorularını, tercihlerini ve davranışlarını analiz edebilir ve kullanıcıyı istenen eyleme yönlendirmek için kişiselleştirilmiş bir CTA oluşturabilirler.

Örneğin, bir kullanıcı bir sohbet robotundan restoran önerileri isterse, sohbet robotu, kullanıcıyı rezervasyon yapabileceği bir sayfaya yönlendiren bir CTA ile konuşmayı sonlandırabilir. Bu kişiselleştirme düzeyi, CTA'yı kullanıcı için daha alakalı ve çekici hale getirerek dönüşüm olasılığını artırır. Chatbot'lar, etkileşim sırasında kullanıcı hakkında gelecekteki CTA'ları iyileştirmek için kullanılabilecek değerli veriler de toplayabilir. Bu sürekli öğrenme ve uyarlama, sohbet robotlarını gelişmiş online kampanyaları için kişiselleştirilmiş CTA'ları optimize etmede etkili bir araç haline getirir.

ÇÖZÜM

Yapay zekanın ortaya çıkışı, kişiselleştirilmiş CTA'ları optimize etmek ve online kampanyalarının etkinliğini artırmak için güçlü araçlar ve tekniklerle dijital pazarlamada sismik bir değişime yol açtı. Veriye dayalı segmentasyon, dinamik kişiselleştirme, davranışsal tetikleyiciler, tahmine dayalı analitik, doğal dil işleme, otomatikleştirilmiş A/B testi ve sohbet robotu etkileşimlerini içeren yeteneklerle yapay zeka, markaların kullanıcılarla etkileşim kurma biçiminde devrim yarattı. kişiselleştirme geliştirilmiş ve dönüşüm oranları yükselmiştir. Şirketler, giderek daha dijital hale gelen bir dünyada sürdürülebilir büyüme için çabalarken, kişiselleştirilmiş CTA'ları optimize etmek için yapay zekayı kullanmak cephaneliklerinde güçlü bir araç olabilir.

Ga naar de bovenkant