Inleiding: De opkomst van hyperlokale marketing

De komst van digitale marketing heeft de manier waarop bedrijven naar hun doelgroep kijken en ermee omgaan fundamenteel veranderd. Hoewel massamarketing ooit de belangrijkste strategie was om een breed publiek te bereiken, heeft de opkomst van mobiele technologie, sociale media en data-analyse de weg vrijgemaakt voor een tijdperk van hyperlokale marketing. Deze aanpak richt zich op klanten in de directe omgeving van een bedrijf of in een specifiek geografisch gebied, waardoor meer gepersonaliseerde, gerichte berichten en aanbiedingen mogelijk zijn. Het is aangetoond dat deze hyper gerichte strategieën niet alleen lokale klanten aantrekken, maar ook een gemeenschapsgevoel rond een bedrijf bevorderen, waardoor het bereik uiteindelijk wordt vergroot en de omzet wordt gestimuleerd.

De afgelopen jaren hebben technologische ontwikkelingen de opkomst van hyperlokale marketing mogelijk gemaakt. WiFi , Bluetooth, smartphones en GPS-apparaten hebben het voor bedrijven mogelijk gemaakt een schat aan locatie specifieke gegevens te verzamelen en te benutten. De precieze aard van deze gegevens stelt bedrijven in staat om zeer contextuele en gepersonaliseerde ervaringen aan hun klanten te bieden, waardoor hun diensten zich onderscheiden van die van hun concurrenten.

Het belang van hyperlokale marketing wordt bevestigd door onderzoeken die aantonen dat consumenten steeds meer waarde hechten aan gepersonaliseerde ervaringen. Volgens een onderzoek van Epsilon is de kans groter dat 80% van de consumenten zaken doet met een bedrijf dat gepersonaliseerde ervaringen biedt. Bovendien vindt 90% personalisatie aantrekkelijk. Dit duidt op een verschuiving in de verwachtingen van klanten en onderstreept het potentieel voor bedrijven die op maat gemaakte berichten en productaanbiedingen kunnen leveren aan specifieke klantgroepen.

Met de naderende teloorgang van cookies van derden – de conventionele methode om het online gedrag van gebruikers te volgen voor een betere personalisatie van advertenties – moeten bedrijven alternatieve manieren onderzoeken om hyperlokale marketingstrategieën te implementeren. Dit artikel schetst vijf strategieën die bedrijven kunnen gebruiken voor het implementeren van hyperlokale marketing in online personalisatie zonder op cookies gebaseerde tracking.

De uitdaging van personalisatie zonder cookies

De aanstaande stopzetting van cookies van derden door grote webbrowsers om de privacy van gebruikers te verbeteren, heeft een aanzienlijke uitdaging in het webmarketing landschap geïntroduceerd. Websites kunnen niet langer op cookies vertrouwen om inhoud aan te passen op basis van de browsegeschiedenis van gebruikers, eerdere aankopen en product voorkeuren. Deze verandering vereist innovatieve manieren om gepersonaliseerde ervaringen te bieden zonder de privacy van gebruikers te schenden of regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te overtreden.

Hoewel cookies waardevolle informatie verschaffen over het gebruikersgedrag, hebben ze hun beperkingen. Cookie gegevens zijn vaak onvolledig, omdat gebruikers cookies kunnen verwijderen of zich helemaal kunnen afmelden voor tracking. Een wereld zonder cookies betekent dat marketeers alternatieve methoden moeten vinden om het gedrag van klanten te volgen en te begrijpen, wat ook kansen biedt om de nauwkeurigheid en relevantie van hyperlokale marketingstrategieën te verbeteren.

Het gebrek aan cookies dwingt marketeers er ook toe om privacy vriendelijke methoden te omarmen om gebruikers te volgen. Dit omvat gegevens uit de eerste hand, dit zijn gegevens die rechtstreeks van gebruikers worden verzameld, zoals informatie die wordt verstrekt tijdens het aanmaken van een account of bij aankopen. Hoewel gegevens uit de eerste hand enorme waarde bieden, kan het nut ervan bij hyperlokale targeting beperkt zijn. In combinatie met andere strategieën kan het echter een alomvattende aanpak bieden voor hyperlokale targeting op een privacy vriendelijke manier.

Ten slotte plaatst het verdwijnen van cookies marketingteams in een positie waarin ze een meer holistisch inzicht in hun klanten moeten ontwikkelen. Dit vereist het combineren van verschillende gegevensbronnen, waaronder apparaat-ID’s, locatiegegevens en gebruikersgedrag op de website of in de app van een merk. Deze bronnen kunnen worden geïntegreerd om een rijker beeld te krijgen van het gedrag en de voorkeuren van klanten.

Strategie 1: Gebruik maken van apparaat-ID’s en locatiegegevens om online ervaringen te personaliseren

Als er geen cookies zijn, kunnen marketeers apparaat-ID’s en locatiegegevens gebruiken om de online personalisatie te verbeteren. Apparaat-ID’s zijn unieke ID’s die aan een apparaat worden toegewezen en deze kunnen inzicht geven in het gebruikersgedrag op verschillende punten en platforms. Ondertussen kunnen locatiegegevens genuanceerde inzichten bieden in het offline gedrag van consumenten, wat van enorme waarde kan zijn voor bedrijven om de behoeften en voorkeuren van hun lokale klantenbestand te begrijpen.

Gegevens van de apparaten van gebruikers kunnen bijvoorbeeld patronen onderscheiden in online surfgedrag, app-gebruik en, belangrijker nog, locatie. Deze informatie kan merken inzicht geven in welke producten of diensten op bepaalde gebieden populair zijn, waardoor ze hun aanbod daarop kunnen afstemmen. Bovendien kunnen deze inzichten bedrijven in staat stellen gelokaliseerde aanbiedingen en promoties aan te bieden, exclusief voor klanten in een specifiek geografisch gebied.

Bovendien kunnen apparaat-ID’s worden gebruikt voor retargeting strategieën. Gebruikers die in het verleden een product hebben bekeken of gekocht, kunnen worden geïdentificeerd en getarget met gepersonaliseerde advertenties of promoties, waardoor de kans op conversie wordt vergroot. Deze strategie kan ook de loyaliteit van klanten bevorderen, omdat bedrijven kunnen laten zien dat ze de behoeften en voorkeuren van hun klanten begrijpen door middel van gepersonaliseerde retargeting-inspanningen.

Het gebruik van apparaat-ID’s en locatiegegevens brengt echter privacy overwegingen met zich mee. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ze transparant zijn tegenover gebruikers over de manier waarop hun gegevens worden gebruikt en de mogelijkheid bieden om zich af te melden. Deze praktijk is niet alleen ethisch verantwoord, maar kan ook vertrouwen bij klanten opbouwen.

Strategie 2: Geofencing en Geotargeting benutten voor nauwkeurige klant targeting

Geofencing en geotargeting zijn twee krachtige tools die bedrijven kunnen gebruiken voor nauwkeurige klant targeting. Bij geofencing gaat het om het opzetten van een virtuele grens rond een fysieke locatie en de interactie met klanten die deze grens betreden of verlaten. Deze interactie kan de vorm hebben van een persoonlijk bericht, een kortingsbon of een advertentie. Geotargeting daarentegen maakt gebruik van locatiegegevens om inhoud of berichten op gebruikers af te stemmen op basis van hun geografische locatie.

Deze strategieën kunnen uiterst effectief zijn voor hyperlokale marketing. Bedrijven kunnen gepersonaliseerde promoties sturen naar klanten in de buurt van hun winkel en hen aanmoedigen om langs te komen. Bovendien kan geotargeting bedrijven helpen patronen in het gedrag van hun klanten te begrijpen, zoals hun favoriete winkeltijden en de kans dat ze op promoties reageren.

Bovendien kunnen deze strategieën in combinatie met elkaar worden gebruikt voor meer personalisatie. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een geofence rond de locatie van een concurrent creëren en gepersonaliseerde promoties sturen naar gebruikers die dit gebied betreden. Aan de andere kant kunnen bedrijven geotargeting gebruiken om potentiële klanten in een groter geografisch gebied te identificeren en hen gepersonaliseerde berichten te sturen die zijn afgestemd op hun locatie.

Om het beste uit deze strategieën te halen, moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze over nauwkeurige en actuele locatiegegevens beschikken. Ze moeten ook rekening houden met privacy kwesties en de nodige toestemming verkrijgen voordat ze deze gegevens verzamelen of gebruiken.

Strategie 3: Beacon-technologie omarmen om de inspanningen op het gebied van nabijheids-marketing te verbeteren

Beacon-technologie is een andere mogelijkheid voor bedrijven die hun proximity-marketing inspanningen willen verbeteren in een cookie-loze omgeving. Beacons zijn kleine Bluetooth-apparaten die signalen naar smartphones in de buurt sturen. Wanneer het apparaat van een gebruiker zich binnen het bereik van een baken bevindt, kan het specifieke meldingen of berichten ontvangen. Dit maakt beacon-technologie een geweldig hulpmiddel voor het personaliseren van klantervaringen op hyperlokaal niveau.

Beacon-technologie kan worden geïmplementeerd in verschillende omgevingen, zoals winkels, restaurants en evenementenlocaties, waardoor klanten een persoonlijke ervaring krijgen zodra ze het pand betreden. Beacons kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om push meldingen te verzenden met gepersonaliseerde kortingen of productaanbevelingen op basis van de aankoopgeschiedenis van de klant wanneer deze in de buurt van een winkel is.

Bovendien kan beacon-technologie een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van winkelervaringen. Door gegevens te analyseren die zijn verzameld via beacon-interacties kunnen bedrijven inzicht krijgen in klant verkeerspatronen, verblijftijd en winkelgedrag – informatie die cruciaal is voor het optimaliseren van productplaatsing en promoties in de winkel.

Net als bij alle andere strategieën vereist het gebruik van beacon technologie echter geïnformeerde toestemming van consumenten. Het is essentieel om de voordelen over te brengen van het akkoord gaan met bakencommunicatie, zoals het ontvangen van exclusieve deals, om klanten te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Strategie 4: Push meldingen en sms-marketing gebruiken voor realtime betrokkenheid

Push meldingen en sms-marketing zijn twee effectieve kanalen voor realtime betrokkenheid voor bedrijven die hyperlokale marketingstrategieën volgen. Wanneer ze worden geïntegreerd met geofencing of beacon-technologie, kunnen ze krachtige, contextuele en actuele berichten aan gebruikers leveren.

Push meldingen, mogelijk gemaakt via apps, kunnen context specifieke waarschuwingen naar gebruikers sturen, waardoor hun ervaring met het merk wordt verbeterd. Een restaurant kan bijvoorbeeld rond lunchtijd een push melding sturen met daarin een lunchspecial naar gebruikers die zich binnen een bepaalde straal van het etablissement bevinden. Dit soort realtime, gepersonaliseerde berichten kan verkeer stimuleren en onmiddellijke actie aanmoedigen.

Sms-marketing kan daarentegen een effectieve manier zijn om een breder scala aan klanten te bereiken, vooral omdat er geen app-installatie voor nodig is. Bedrijven kunnen hun klantenkring segmenteren en gelokaliseerde sms-berichten sturen met promoties of updates. Een kledingwinkel kan bijvoorbeeld een bericht sturen over een flash-uitverkoop op een specifieke locatie.

Hoewel deze kanalen uitstekende mogelijkheden bieden voor realtime betrokkenheid, moeten bedrijven er verstandig gebruik van maken. Het overbelasten van gebruikers met meldingen kan leiden tot het opzeggen, dempen of mogelijk zelfs verwijderen van de app.

Strategie 5: Samenwerken met lokale beïnvloeders en partners om het bereik te vergroten

Influencer-marketing en partnerschappen zijn belangrijke instrumenten geworden in het arsenaal van veel marketeers, maar hun waarde kan vanuit een hyperlokaal perspectief worden onderschat. Samenwerken met lokale influencers of partners kan het bereik binnen een specifieke locatie aanzienlijk vergroten, waardoor de merkherkenning en klantloyaliteit worden versterkt.

Lokale influencers hebben een toegewijd, betrokken publiek dat zich bekommert om hun lokale omgeving. Door samen te werken met deze influencers voor inhoud, evenementen of promoties kunnen bedrijven potentiële klanten in een relevant geografisch gebied rechtstreeks bereiken. Op dezelfde manier kunnen partnerschappen met andere lokale bedrijven of organisaties wederzijdse voordelen opleveren, waaronder een grotere zichtbaarheid en mogelijkheden voor gezamenlijke evenementen.

Bovendien kunnen samenwerkingen zorgen voor meer organische, gepersonaliseerde en authentieke marketing. Dit kan inhouden dat influencers hun echte ervaringen met een bedrijf of product delen, wat grote weerklank kan vinden bij het lokale publiek. Partnerschappen kunnen ook leiden tot innovatieve gezamenlijke campagnes die de lokale gemeenschap op nieuwe manieren betrekken.

Samenwerkingen moeten echter zorgvuldig worden gekozen. Bedrijven moeten samenwerken met influencers en partners die aansluiten bij hun merkwaarden en op authentieke wijze verbinding kunnen maken met hun doelgroep. Bovendien is transparantie essentieel bij elke betaalde samenwerking om het vertrouwen bij het publiek te behouden.

Conclusie

Het implementeren van hyperlokale marketing in een cookie-loze omgeving daagt bedrijven uit om op creatieve wijze gebruik te maken van technologie en tegelijkertijd de privacy van gebruikers te respecteren. Strategieën zoals het gebruik van apparaat-ID’s, geofencing, beacon-technologie, pushmeldingen en samenwerking met lokale influencers bieden innovatieve manieren om het publiek op hyperlokaal niveau te betrekken. Deze benaderingen zorgen er niet alleen voor dat de privacyregelgeving wordt nageleefd, maar vergroten ook de relevantie en personalisatie van marketinginspanningen. Het omarmen van deze strategieën zal van cruciaal belang zijn voor bedrijven die concurrerend willen blijven en op zinvolle wijze verbinding willen maken met hun lokale klanten in het zich ontwikkelende digitale landschap.