Wprowadzenie: Powstanie marketingu hiperlokalnego

Nadejście technologii cyfrowej marketingu zasadniczo zmieniło sposób, w jaki firmy postrzegają swoją docelową grupę odbiorców i wchodzą w interakcje z nią. Podczas gdy marketing masowy był kiedyś główną strategią dotarcia do szerokiego grona odbiorców, rozwój technologii mobilnej, mediów społecznościowych i analityki danych utorował drogę do ery marketingu hiperlokalnego. Podejście to kieruje reklamy do klientów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie firmy lub na określonym obszarze geograficznym, co pozwala na przesyłanie bardziej spersonalizowanych, ukierunkowanych komunikatów i ofert. Wykazano, że te hiperukierunkowane strategie nie tylko przyciągają lokalnych klientów, ale także wzmacniają poczucie wspólnoty wokół firmy, ostatecznie zwiększając zasięg i zwiększając sprzedaż.

Rozwój technologii w ostatnich latach umożliwił rozwój marketingu hiperlokalnego. Wi-Fi, Bluetooth, smartfony i urządzenia GPS umożliwiły firmom gromadzenie i wykorzystywanie dużej ilości danych dotyczących konkretnej lokalizacji. Dokładny charakter tych danych pozwala firmom dostarczać swoim klientom wysoce kontekstowe i spersonalizowane doświadczenia, odróżniając ich usługi od usług konkurencji.

Znaczenie marketingu hiperlokalnego potwierdzają badania pokazujące, że konsumenci coraz bardziej cenią spersonalizowane doświadczenia. Według badania przeprowadzonego przez Epsilon 80% konsumentów chętniej robi interesy z firmą, która zapewnia spersonalizowane doświadczenia. Dodatkowo 90% personalizacja atrakcyjny. Sygnalizuje to zmianę oczekiwań klientów i podkreśla potencjał firm, które mogą dostarczać dostosowane komunikaty i oferty produktów do określonych grup klientów.

W obliczu zbliżającego się upadku plików cookie stron trzecich – konwencjonalnej metody śledzenia zachowań użytkowników online w celu lepszej personalizacji reklam – firmy muszą zbadać alternatywne sposoby wdrażania hiperlokalnych strategii marketingowych. W artykule przedstawiono pięć strategii, które firmy mogą zastosować w celu wdrożenia marketingu hiperlokalnego online Personalizacja bez śledzenia opartego na plikach cookie.

Wyzwanie personalizacji bez plików cookie

Zbliżające się wycofanie plików cookie stron trzecich z głównych przeglądarek internetowych w celu poprawy prywatności użytkowników wprowadziło poważne wyzwanie w krajobrazie marketingu internetowego. Strony internetowe nie mogą już polegać na plikach cookie w celu dostosowywania treści na podstawie historii przeglądania użytkowników, wcześniejszych zakupów i preferencji produktów. Ta zmiana wymaga innowacyjnych sposobów zapewniania spersonalizowanych doświadczeń bez naruszania prywatności użytkowników lub naruszania przepisów, takich jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) 1TP239.

Chociaż pliki cookies dostarczają cennych informacji o zachowaniach użytkowników, mają swoje ograniczenia. Dane plików cookie są często niekompletne, ponieważ użytkownicy mogą usunąć pliki cookie lub całkowicie zrezygnować ze śledzenia. Świat bez plików cookie oznacza, że marketerzy będą musieli znaleźć alternatywne metody śledzenia i zrozumienia zachowań klientów, co stwarza również możliwości poprawy dokładności i trafności hiperlokalnych strategii marketingowych.

Brak plików cookie zmusza również marketerów do stosowania metod śledzenia użytkowników zapewniających ochronę prywatności. Obejmuje to dane własne, czyli dane zbierane bezpośrednio od użytkowników, takie jak informacje podawane podczas tworzenia konta lub zakupów. Chociaż dane własne zapewniają ogromną wartość, ich przydatność w kierowaniu hiperlokalnym może być ograniczona. Jednak w połączeniu z innymi strategiami może zapewnić kompleksowe podejście do targetowania hiperlokalnego w sposób przyjazny dla prywatności.

Wreszcie zniknięcie plików cookie stawia zespoły marketingowe w sytuacji, w której muszą uzyskać bardziej całościowe zrozumienie swoich klientów. Wymaga to połączenia różnych źródeł danych, w tym identyfikatorów urządzeń, danych o lokalizacji i zachowań użytkowników w witrynie lub aplikacji marki. Źródła te można zintegrować, aby uzyskać bogatszy obraz zachowań i preferencji klientów.

Strategia 1: Użyj identyfikatorów urządzeń i danych o lokalizacji, aby spersonalizować doświadczenia online

W przypadku braku plików cookie marketerzy mogą wykorzystywać identyfikatory urządzeń i dane o lokalizacji w celu poprawy personalizacji online. Identyfikatory urządzeń to unikalne identyfikatory przypisane do urządzenia, które mogą zapewnić wgląd w zachowania użytkowników na różnych punktach i platformach. Tymczasem dane lokalizacyjne mogą zapewnić szczegółowy wgląd w zachowania konsumentów offline, co może mieć ogromną wartość dla firm, jeśli chodzi o zrozumienie potrzeb i preferencji ich lokalnej bazy klientów.

Na przykład dane z urządzeń użytkowników mogą wykryć wzorce zachowań przeglądania online, korzystania z aplikacji i, co najważniejsze, lokalizacji. Informacje te mogą dać markom wgląd w to, które produkty lub usługi są popularne w określonych obszarach, umożliwiając im odpowiednie dostosowanie swojej oferty. Ponadto informacje te mogą umożliwić firmom oferowanie zlokalizowanych ofert i promocji wyłącznie klientom z określonego obszaru geograficznego.

Dodatkowo identyfikatory urządzeń można wykorzystać w strategiach retargetingu. Użytkownicy, którzy w przeszłości oglądali lub kupili produkt, mogą zostać zidentyfikowani i skierowani do nich spersonalizowanych reklam lub promocji, co zwiększa prawdopodobieństwo konwersji. Strategia ta może również promować lojalność klientów, ponieważ firmy mogą wykazać, że rozumieją potrzeby i preferencje swoich klientów poprzez spersonalizowane działania retargetingowe.

Jednakże korzystanie z identyfikatorów urządzeń i danych o lokalizacji wiąże się z względami prywatności. Firmy powinny zapewnić przejrzystość wobec użytkowników w zakresie sposobu wykorzystywania ich danych i zapewnić możliwość rezygnacji. Taka praktyka jest nie tylko etyczna, ale może także budować zaufanie klientów.

Strategia 2: Użyj geofencingu i geotargetingu, aby precyzyjnie dotrzeć do klientów

Geofencing i geotargeting to dwa potężne narzędzia, których firmy mogą używać do precyzyjnego targetowania klientów. pszczoła geofencing obejmuje utworzenie wirtualnej granicy wokół fizycznej lokalizacji i interakcję z klientami, którzy przekraczają tę granicę lub ją opuszczają. Interakcja ta może mieć formę wiadomości osobistej, kuponu rabatowego lub reklamy. Geotargetowanie z drugiej strony wykorzystuje dane o lokalizacji, aby dostosować treści lub wiadomości do użytkowników na podstawie ich położenia geograficznego.

Strategie te mogą być niezwykle skuteczne w marketingu hiperlokalnym. Firmy mogą wysyłać spersonalizowane promocje klientom w pobliżu ich sklepu i zachęcać ich do odwiedzenia. Ponadto kierowanie geograficzne może pomóc firmom zrozumieć wzorce zachowań klientów, takie jak preferowane godziny zakupów i prawdopodobieństwo, że zareagują na promocje.

Co więcej, strategie te można stosować w połączeniu ze sobą w celu większej personalizacji. Na przykład firmy mogą utworzyć geofence wokół lokalizacji konkurencji i wysyłać spersonalizowane promocje użytkownikom, którzy wejdą na ten obszar. Z drugiej strony firmy mogą korzystać z geotargetingu, aby identyfikować potencjalnych klientów na większym obszarze geograficznym i wysyłać im spersonalizowane wiadomości dostosowane do ich lokalizacji.

Aby w pełni wykorzystać te strategie, firmy muszą upewnić się, że dysponują dokładnymi i aktualnymi danymi o lokalizacji. Muszą także wziąć pod uwagę kwestie prywatności i uzyskać odpowiednią zgodę przed zgromadzeniem lub wykorzystaniem tych danych.

Strategia 3: Wykorzystaj technologię Beacon w celu zwiększenia wysiłków w zakresie marketingu zbliżeniowego

Technologia Beacon to kolejna opcja dla firm, które chcą ulepszyć swoje działania w zakresie marketingu zbliżeniowego w środowisku pozbawionym plików cookie. Beacony to małe urządzenia Bluetooth, które wysyłają sygnały do pobliskich smartfonów. Gdy urządzenie użytkownika znajdzie się w zasięgu sygnalizatora, może otrzymać określone powiadomienia lub wiadomości. To sprawia, że technologia beaconów jest doskonałym narzędziem do personalizacji doświadczeń klientów na poziomie hiperlokalnym.

Technologię Beacon można wdrożyć w różnych środowiskach, takich jak sklepy detaliczne, restauracje i miejsca wydarzeń, zapewniając klientom spersonalizowane doświadczenie od razu po wejściu do obiektu. Na przykład beacony mogą służyć do wysyłania powiadomień push ze spersonalizowanymi rabatami lub rekomendacjami produktów na podstawie historii zakupów klienta, gdy jest on w pobliżu sklepu.

Ponadto technologia beaconów może odegrać ważną rolę w poprawie doświadczeń zakupowych. Analizując dane zebrane w wyniku interakcji z beaconami, firmy mogą uzyskać wgląd w wzorce ruchu klientów, czas przebywania w sklepie i zachowania zakupowe – informacje, które są kluczowe dla optymalizacji lokowania produktu i promocji w sklepie.

Jednakże, podobnie jak w przypadku wszystkich innych strategii, stosowanie technologii beaconów wymaga świadomej zgody konsumentów. Aby pomóc klientom w podjęciu świadomej decyzji, konieczne jest przekazywanie korzyści wynikających z wyrażenia zgody na komunikację za pomocą sygnałów nawigacyjnych, takich jak otrzymywanie ekskluzywnych ofert.

Strategia 4: Korzystaj z powiadomień push i marketingu SMS, aby zwiększyć zaangażowanie w czasie rzeczywistym

Powiadomienia push i marketing SMS to dwa skuteczne kanały zaangażowania w czasie rzeczywistym dla firm realizujących hiperlokalne strategie marketingowe. Po zintegrowaniu z technologią geofencing lub beacon mogą dostarczać użytkownikom skuteczne, kontekstowe i aktualne komunikaty.

Powiadomienia push, włączane za pośrednictwem aplikacji, mogą wysyłać do użytkowników alerty kontekstowe, poprawiając ich doświadczenia z marką. Na przykład restauracja może w porze lunchu wysłać powiadomienie push zawierające specjalny lunch do użytkowników w określonym promieniu od lokalu. Tego typu spersonalizowane wiadomości wyświetlane w czasie rzeczywistym mogą zwiększać ruch i zachęcać do natychmiastowego działania.

Z kolei marketing SMS może być skutecznym sposobem dotarcia do szerszego grona klientów, zwłaszcza że nie wymaga instalacji żadnej aplikacji. Firmy mogą segmentować swoją bazę klientów i wysyłać zlokalizowane wiadomości tekstowe z promocjami lub aktualizacjami. Na przykład sklep odzieżowy może wysłać wiadomość o wyprzedaży błyskawicznej w określonej lokalizacji.

Chociaż kanały te zapewniają doskonałe możliwości zaangażowania w czasie rzeczywistym, firmy muszą korzystać z nich mądrze. Przeciążanie użytkowników powiadomieniami może prowadzić do rezygnacji z subskrypcji, wyciszenia, a nawet usunięcia aplikacji.

Strategia 5: Współpracuj z lokalnymi wpływowymi osobami i partnerami, aby zwiększyć zasięg

Influencer marketing i partnerstwa stały się ważnymi narzędziami w arsenale wielu marketerów, ale ich wartość może być niedoceniana z perspektywy hiperlokalnej. Współpraca z lokalnymi influencerami lub partnerami może znacznie zwiększyć zasięg w określonej lokalizacji, wzmacniając rozpoznawalność marki i lojalność klientów.

Lokalni influencerzy mają oddaną, zaangażowaną publiczność, która dba o swoje lokalne środowisko. Współpracując z tymi wpływowymi osobami w zakresie treści, wydarzeń lub promocji, firmy mogą bezpośrednio dotrzeć do potencjalnych klientów na odpowiednim obszarze geograficznym. Podobnie partnerstwa z innymi lokalnymi przedsiębiorstwami lub organizacjami mogą zapewnić obopólne korzyści, w tym większą widoczność i możliwości organizowania wspólnych wydarzeń.

Co więcej, współpraca może zapewnić bardziej organiczny, spersonalizowany i autentyczny marketing. Może to obejmować dzielenie się przez influencerów swoimi prawdziwymi doświadczeniami z firmą lub produktem, co może głęboko odbić się na lokalnej publiczności. Partnerstwa mogą również prowadzić do innowacyjnych wspólnych kampanii, które w nowy sposób angażują społeczność lokalną.

Jednakże współpracę należy dobierać ostrożnie. Firmy powinny współpracować z wpływowymi osobami i partnerami, którzy są zgodni z wartościami ich marki i potrafią autentycznie nawiązać kontakt z docelową grupą odbiorców. Ponadto przejrzystość jest niezbędna w każdym płatnym partnerstwie, aby utrzymać zaufanie publiczne.

Wniosek

Wdrażanie marketingu hiperlokalnego w środowisku pozbawionym plików cookie stanowi wyzwanie dla firm w zakresie kreatywnego korzystania z technologii przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności użytkowników. Strategie takie jak korzystanie z identyfikatorów urządzeń, geofencing, technologia beaconów, powiadomienia push i współpraca z lokalnymi wpływowymi osobami zapewniają innowacyjne sposoby angażowania odbiorców na poziomie hiperlokalnym. Podejścia te nie tylko zapewniają zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności, ale także zwiększają przydatność i personalizacja działań marketingowych. Wdrożenie tych strategii będzie miało kluczowe znaczenie dla firm, które chcą pozostać konkurencyjnymi i mieć znaczący kontakt ze swoimi lokalnymi klientami w ewoluującym krajobrazie cyfrowym.