Ukierunkowanie behawioralne (Behavioral Targeting)

Targetowanie behawioralne to forma personalizacji, która opiera się na aktywności klienta w celu dostarczania produktów, usług i treści, które są bardzo trafne. Zamiast tylko danych socjodemograficznych lub przewidywanych zainteresowań, targetowanie behawioralne koncentruje się na działaniach i braku aktywności każdego klienta. Źródła danych dla tej strategii personalizacji obejmują strony internetowe, aplikacje i kampanie marketingowe. Przykładem zachowania związanego z targetowaniem jest rozważenie, które strony klika klient lub jakie elementy dodaje do koszyka. Innym przykładem jest wykorzystanie informacji o e-mailach, które klient otwiera lub ignoruje. Ver W konsekwencji można przeprowadzić segmentację w celu oddzielenia klientów o podobnych profilach behawioralnych oraz wysłać spersonalizowane wiadomości i treści.
Atrakcyjność targetowania behawioralnego polega na tym, że ma ono większe znaczenie dla procesów sprzedaży i marketingu. Targetowanie behawioralne pozwala firmom dostosować kampanie do indywidualnych podróży klientów. Na przykład klient, który regularnie korzysta z Twojej aplikacji do rezerwacji spotkań, znajduje się na innym etapie swojej podróży niż klient, który jeszcze nawet nie pobrał aplikacji. Dlatego nie powinni zawsze otrzymywać tych samych e-maili tylko dlatego, że mieszkają w tym samym regionie geograficznym. Zamiast tego ich zachowanie powinno napędzać otrzymywane treści w celu lepszego zaangażowania i wyższych konwersji.

Notowania w Targetowaniu Zachowań (Behavioral Targeting)

Targetowanie behawioralne to forma personalizacji, która opiera się na aktywności klienta w celu dostarczania produktów, usług i treści, które są bardzo trafne. Zamiast tylko danych socjodemograficznych lub przewidywanych zainteresowań, targetowanie behawioralne koncentruje się na działaniach i braku aktywności każdego klienta. Źródła danych dla tej strategii personalizacji obejmują strony internetowe, aplikacje i kampanie marketingowe. Przykładem zachowania związanego z targetowaniem jest rozważenie, które strony klika klient lub jakie elementy dodaje do koszyka. Innym przykładem jest wykorzystanie informacji o e-mailach, które klient otwiera lub ignoruje. Ver W konsekwencji można przeprowadzić segmentację w celu oddzielenia klientów o podobnych profilach behawioralnych oraz wysłać spersonalizowane wiadomości i treści. Atrakcyjność targetowania behawioralnego polega na tym, że ma ono większe znaczenie dla procesów sprzedaży i marketingu. Targetowanie behawioralne pozwala firmom dostosować kampanie do indywidualnych podróży klientów. Na przykład klient, który regularnie korzysta z Twojej aplikacji do rezerwacji spotkań, znajduje się na innym etapie swojej podróży niż klient, który jeszcze nawet nie pobrał aplikacji. Dlatego nie powinni zawsze otrzymywać tych samych e-maili tylko dlatego, że mieszkają w tym samym regionie geograficznym. Zamiast tego ich zachowanie powinno napędzać otrzymywane treści w celu lepszego zaangażowania i wyższych konwersji.